HOME > 공지사항 > 보기
 
화물운송 자격증 연간시험일정
글쓴이 : 삼호물류     작성일 : 2012-06-08 10:06     조회수 : 2,084     IP : 118.38.xxx.122    
 
차수별 인터넷/방문 접수기간 시험일자 합격자발표 비고
2012-01 '11.12.21(수)~12.30(금) '12.1.15(일) '12.1.17(화)  
2012-02 '12.1.17(화)~1.27(금) '12.2.12(일) '12.2.14(화)  
2012-03 '12.2.14(화)~2.24(금) '12.3.11(일) '12.3.13(화)  
2012-04 '12.3.13(화)~3.23(금) '12.4.08(일) '12.4.10(화)  
2012-05 '12.4.10(화)~4.20(금) '12.5.13(일) '12.5.15(화)  
2012-06 '12.5.15(화)~5.25(금) '12.6.10(일) '12.6.12(화)  
2012-07 '12.6.12(화)~6.22(금) '12.7.08(일) '12.7.10(화)  
2012-08 '12.7.17(화)~7.27(금) '12.8.12(일) '12.8.14(화)  
2012-09 '12.8.14(화)~8.24(금) '12.9.09(일) '12.9.11(화)  
2012-10 '12.9.11(화)~9.21(금) '12.10.07(일) '12.10.09(화)  
2012-11 '12.10.09(화)~10.19(금) '12.11.04(일) '12.11.06(화)  
2012-12 '12.11.06(화)~11.16(금) '12.12.02(일) '12.12.04(화)  
 
  ※ 응시원서 접수(방문·우편) 기간 중 공휴일 및 토·일요일 접수 제외
 
번호
제목
글쓴이
등록일
첨부
조회
9 영업용 번호판 구합니다. 삼호물류 2013-03-28
2,461
8 => 화물운송 자격증 연간시험일정 삼호물류 2012-06-08
2,085
7 냉동탑,냉동기 성능문제 삼호물류 2012-05-31
2,611
6 사업용차량 디지털운행기록계 장착 의무화 2012년1월1.. 삼호물류 2012-05-29
2,352
5 지입이란 무엇인가? 삼호물류 2012-05-29
2,164
4 지입기초상식 삼호물류 2012-05-29
1,097
3 지입차를처음하시는분들께드리는글 삼호물류 2012-05-29
915
2 화물운송 종사자격증 취득 절차 삼호물류 2012-05-24
915
1 지입에 관하여.. 삼호물류 2012-05-24
1,218
1
 
상호 : (주)삼호물류 / 주소 : 부산광역시 동래구 안락동 420-48 2층
 차고지 : 부산광역시 사하구 장림동 106 / 법인등록번호 : 180111-0803387
 상담전화 : 051-907-8878, 010-4551-0227
FAX : 051-907-8845  / 담당자 : 마성효 팀장
Copyrights 2006 jiibspeed.com All rights Reserved. 개인정보보호정책